Tag: người chưa thành niên

Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên

Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên

Ngày 14/6, tại Hà Nội, cơ quan Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Quốc tế...

Sẽ có Luật Tư pháp cho người chưa thành niên

Sẽ có Luật Tư pháp cho người chưa thành niên

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc củng cố hệ thống tư pháp người chưa...

Quảng Nam giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên trái quy định của pháp luật

Quảng Nam giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành...

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành...

Bảo vệ quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Bảo vệ quyền của người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Pháp luật về người chưa thành niên vi phạm pháp luật là vấn đề luôn được quan tâm...