Tag: người có uy tín

Hà Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bài trừ hủ tục

Hà Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bài...

Trong những năm qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang...