Tag: người dân

Chính sách an sinh xã hội năm 2021 phát huy vai trò, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chính sách an sinh xã hội năm 2021 phát huy vai trò, hỗ...

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung ương và các địa phương...

Hà Giang: tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Hà Giang: tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho người...

Hà Giang luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL),...

 Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản lý, giám sát ngân sách

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản...

Sau 5 năm triển khai (2016-2020), ngày 8/10,  Oxfam và các đối tác trong Liên minh...