Tag: người dân

Hà Giang: tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Hà Giang: tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho người...

Hà Giang luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL),...

 Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản lý, giám sát ngân sách

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản...

Sau 5 năm triển khai (2016-2020), ngày 8/10,  Oxfam và các đối tác trong Liên minh...