Tag: người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ngành...