Tag: người dân giám sát ngân sách

 Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản lý, giám sát ngân sách

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ khi để người dân tham gia quản...

Sau 5 năm triển khai (2016-2020), ngày 8/10,  Oxfam và các đối tác trong Liên minh...