Tag: người dân tộc thiểu số

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho...

Gia nhập Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) vào năm 1982,...

Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số

Tỷ lệ cán bộ, công chức nữ là người dân tộc thiểu số

Theo UN Women, cán bộ, công chức là nữ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức...

Người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%

Người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%

UN Women phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã Hội, Bộ LĐ-TB&XHi, Vụ Dân tộc...

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người người dân tộc thiểu số

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người người dân tộc...

Trong hai ngày (28 và 29/4), tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp...

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, trong đó có 53 dân tộc thiểu...