Tag: người di cư Ukraine

Tương lai bất định của những người di cư Ukraine

Tương lai bất định của những người di cư Ukraine

Trước tình hình chiến sự leo thang, những người di cư từ Ukraine đang phải chịu...