Tag: người đã cai nghiện ma túy

Hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm cho người đã cai nghiện ma túy

Hỗ trợ vay vốn, tìm việc làm cho người đã cai nghiện ma...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai công tác cai nghiện và...