Tag: người gốc Phi

Chống phân biệt chủng tộc: Toàn cầu cam kết tăng cường nỗ lực

Chống phân biệt chủng tộc: Toàn cầu cam kết tăng cường...

Trong phiên họp với chủ đề “Bồi thường, công bằng chủng tộc và bình đẳng cho người...

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về vấn đề phân biệt chủng tộc

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua nghị quyết...

Ngày 13/7, trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 47, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc...

Liên hợp quốc kêu gọi 'đặt dấu chấm hết' cho nạn phân biệt chủng tộc

Liên hợp quốc kêu gọi 'đặt dấu chấm hết' cho nạn phân biệt...

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, nạn phân biệt chủng tộc...