Tag: người gốc Phi

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về vấn đề phân biệt chủng tộc

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua nghị quyết...

Ngày 13/7, trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 47, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc...

Liên hợp quốc kêu gọi 'đặt dấu chấm hết' cho nạn phân biệt chủng tộc

Liên hợp quốc kêu gọi 'đặt dấu chấm hết' cho nạn phân biệt...

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc cho biết, nạn phân biệt chủng tộc...