Tag: người gốc Việt

Bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt tại Campuchia

Bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt tại Campuchia

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia...