Tag: người gốc Việt Nam

31.117 người gốc Việt Nam không xác định được quốc tịch

31.117 người gốc Việt Nam không xác định được quốc tịch

Bộ Công an đề xuất cấp số định danh và giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt...