Tag: người hoạt động kháng chiến

Điều kiện để được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Điều kiện để được công nhận là người hoạt động kháng chiến...

Căn cứ Điều 53 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận...