Tag: người hưởng trợ cấp ưu đãi

Thủ tục di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú

Thủ tục di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi...

Căn cứ Điều 131 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định...