Tag: người khiếm thính

Tiền Giang: Tập huấn chăm sóc sức khỏe tình dục và thai sản cho người khiếm thính

Tiền Giang: Tập huấn chăm sóc sức khỏe tình dục và thai...

Ngày 20/3, tại Trung tâm hỗ trợ và giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang, Dịch vụ phiên...