Tag: Người khiếm thính Việt Nam

Giao lưu, chia sẻ với những người khiếm thính vượt lên khó khăn để mưu cầu quyền bình đẳng

Giao lưu, chia sẻ với những người khiếm thính vượt lên...

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam, Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính và Người khiếm thính...