Tag: người lao động tự do

TP.HCM: Hỗ trợ người lao động tự do, miễn thuế cho tiểu thương

TP.HCM: Hỗ trợ người lao động tự do, miễn thuế cho tiểu...

Để đảm người dân an tâm trong giai đoạn giãn cách xã hội, TP. Hồ Chí Minh cùng các...