Tag: người lao động Việt Nam

Hội thảo "Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di cư": giải quyết 5 vấn đề trọng tâm

Hội thảo "Đảm bảo quyền của người lao động Việt Nam di...

Ngày 15/01, tại Hải Phòng, Văn phòng Thường trực nhân quyền Chính phủ đã tổ chức...