Tag: Người mắc bệnh lao

Từ 15/2: Người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế

Từ 15/2: Người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền...

Từ 15/2, người mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến...