Tag: người nghỉ hưu

Điều chỉnh định kỳ lương hưu để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu

Điều chỉnh định kỳ lương hưu để đảm bảo cuộc sống của người...

Quá trình tham gia BHXH của người lao động (NLĐ) là khoản tích lũy quý giá khi còn...

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2023

Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2023

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219...