Tag: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ...

Ngày 28/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo...

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở Hiến chương LHQ và UNCLOS 1982

Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên...

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam...