Tag: Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng

Nữ giới có vai trò quan trọng trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam

Nữ giới có vai trò quan trọng trong lực lượng cảnh sát...

Thời gian qua, lực lượng nữ cảnh sát biển của Việt Nam luôn hoàn thành tốt các nhiệm...

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Trường...

Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền, cũng như các quyền liên quan của Việt Nam với...

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người gốc Á

Việt Nam hoan nghênh Mỹ ban hành luật chống thù hận người...

Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Joe Biden ký ban hành Đạo luật về các tội ác thù...

Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền của người lao động

Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền của người lao động

Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham gia và triển khai hiệu quả nhiều thỏa thuận...