Tag: người song tính

Đảm bảo quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới trong tố tụng hình sự

Đảm bảo quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới...

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Văn phòng Nhân quyền phối hợp với Viện Quyền con người -...