Tag: người sử dụng lao động

Tạo cơ chế thông thoáng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tạo cơ chế thông thoáng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng...

Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh...

Hướng dẫn về 5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị quyết 68

Hướng dẫn về 5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị...

5 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện chính sách hỗ trợ theo...

Hà Nội: Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hà Nội: Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người...

Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số...

Tập trung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại địch

Tập trung hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH gửi...

12 chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

12 chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao...

Ngày 1/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-Chính phủ về một số chính sách...