Tag: người sử dụng loa động

Chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022

Chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 01/7/2022

Từ ngày 01/7/2022, 03 chính sách về BHXH, tiền lương có sự điều chỉnh mà cả người...