Tag: người tài

Quảng Ngãi: Ban hành hàng loạt ưu đãi thu hút người tài

Quảng Ngãi: Ban hành hàng loạt ưu đãi thu hút người tài

Ngoài lương, phụ cấp ngành, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về...