Tag: người thu nhập thấp

Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người...

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít...