Tag: người thuộc diện chuẩn nghèo

Cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện chuẩn nghèo...

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh...