Tag: người từ 12 tuổi

Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi

Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4 cho người từ 12...

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất...