Tag: người Việt Nam tại Ukraine

Hoàn thành 6 chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước an toàn

Hoàn thành 6 chuyến bay đưa người Việt Nam tại Ukraine...

Theo Bộ Ngoại giao, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đến nay, Bộ...