Tag: người Việt ở Ukraine

Đón hơn 4600 người Việt ở Ukraine sang các nước lân cận

Đón hơn 4600 người Việt ở Ukraine sang các nước lân cận

Tính đến 12 giờ ngày 16/3/2022, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4600 người...

Bamboo Airways khai thác 7 đường bay đưa người Việt ở Ukraine về nước

Bamboo Airways khai thác 7 đường bay đưa người Việt ở Ukraine...

Bamboo Airways đã báo cáo cụ thể phương án các đường bay hãng dự tính thực hiện...