Tag: người yếu thế

Làm gì để người yếu thế ở Sài Gòn không bị 'bỏ lại phía sau' trong đại dịch Covid-19?

Làm gì để người yếu thế ở Sài Gòn không bị 'bỏ lại phía...

Nếu ví đợt bùng phát dịch trong hơn một tháng qua ở Sài Gòn là cơn bão Covid-19...