Tag: nhà an toàn chống chịu bão lụt

Xây dựng thêm hàng trăm nhà an toàn chống chịu bão lụt tại Cà Mau, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế

Xây dựng thêm hàng trăm nhà an toàn chống chịu bão lụt...

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng...