Tag: nhà báo

UNESCO thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin và sự an toàn của các nhà báo

UNESCO thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin...

Trong Kỳ họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền, UNESCO đã đưa ra các tuyên bố về ba...

Đe dọa tính mạng của nhà báo: bị phạt đến 100 triệu đồng

Đe dọa tính mạng của nhà báo: bị phạt đến 100 triệu đồng

Nếu có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy...

Ứng xử của nhà báo trên mạng xã hội: Cần 'nắn dòng' thông tin lệch lạc

Ứng xử của nhà báo trên mạng xã hội: Cần 'nắn dòng' thông...

Trong môi trường truyền thông hiện nay, nhà báo cần phải làm chủ “không gian ảo”...