Tag: nhà báo Veeramalla Anjaiah

Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền khẳng định sự công nhận của cộng đồng quốc tế

Nhà báo Indonesia: Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền...

Việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc là sự công nhận cam...