Tag: nhà lưu trú

TP.HCM khởi công xây dựng nhà lưu trú cho 1.000 công nhân

TP.HCM khởi công xây dựng nhà lưu trú cho 1.000 công nhân

Ngày 25/4, Công trình nhà lưu trú cho công nhân tại Khu Chế xuất Linh Trung II,...