Tag: Nhà nước

Ngăn chặn kịp thời những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước

Ngăn chặn kịp thời những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook, Youtube,...

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ thấp vai trò Đảng, Nhà nước

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chuyện “từ thiện”, hạ...

Những thông tin giả, xấu độc trong mưa lũ, dịch bệnh có thể dẫn đến những hậu quả...

Tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc tại Bình Thuận

Tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc tại Bình Thuận

Cụ thể hóa các chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc, Bộ Chỉ...