Tag: nhà ở

Chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở, giảm tiền thuê nhà cho người có công

Chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở, giảm tiền thuê nhà cho người...

Ngày 30/12/2021 Chính phủ hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện...

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông...

Để đảm bảo hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp...

Quảng Ninh: Ưu tiên dành nguồn lực hỗ trợ người có công nhà ở

Quảng Ninh: Ưu tiên dành nguồn lực hỗ trợ người có công...

Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Đề án...