Tag: Nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ưu đãi: Thêm cú hích tăng trưởng kinh tế

Phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ưu đãi: Thêm cú...

Mới đây, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân...