Tag: nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra

Phát triển nhà ở xã hội đạt khoảng 42% so với mục tiêu...

Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đến...