Tag: nhận diện thông tin

TP.HCM, Kiên Giang tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên, người lao động

TP.HCM, Kiên Giang tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin...

Việc tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho thanh thiếu niên, người lao động về mạng...