Tag: nhân quyền ở Việt Nam

“Quyền con người” là gì?

“Quyền con người” là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quyền con (human rights), tuy nhiên định nghĩa...

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người được hình thành trên cơ sở nào và được quy định ở đâu?

Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về...

Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, Đảng Côn sản Việt Nam và Nhà nước đã xác...

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính sách gì để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người?

Về phương diện đối ngoại, Đảng, Nhà nước Việt Nam có chính...

Bên cạnh chính sách đối nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam đồng thời đề ra chính sách...

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân quyền?

Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm như thế nào về nhân...

Có thể khái quát những quan điểm quan cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân...