Tag: nhân quyền

icon Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với COVID-19

Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với COVID-19

Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với COVID-19

icon 86% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam

86% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam

86% người nước ngoài hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam

icon Siêu thị 0 đồng - Nơi sẻ chia khó khăn

Siêu thị 0 đồng - Nơi sẻ chia khó khăn

Siêu thị 0 đồng - Nơi sẻ chia khó khăn

icon Đoàn kết, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Đoàn kết, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ lao động, người có...

Đoàn kết, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

icon Hiệu quả từ chương trình vận động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn

Hiệu quả từ chương trình vận động hỗ trợ trẻ em vùng khó...

Hiệu quả từ chương trình vận động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn

icon Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở...

Bình đẳng giới - chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

icon Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

Phụ nữ khát khao thế giới bình đẳng và không dịch bệnh

icon Hành động thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh phụ nữ

Hành động thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh phụ nữ

Hành động thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh phụ nữ

icon Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Giảm nghèo đa chiều ở trẻ em vùng cao

Việt Nam sẽ ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025

Việt Nam sẽ ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền...

Tại Phiên thảo luận cấp cao Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 22/2, Phó Thủ...

Những bước tiến trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Những bước tiến trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Ngày 10-12-1948, tại Thủ đô Pa-ri, nước Pháp, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ)...

Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ nhận

Các thành tựu nhân quyền của Việt Nam là không thể phủ...

Khoản 1 Điều 14 Chương II Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Nhân quyền luôn thuộc về nhân dân và vì nhân dân

Nhân quyền luôn thuộc về nhân dân và vì nhân dân

Cùng với sự phát triển của nhận thức về con người trong xã hội, ngày nay nhân quyền...

Những luận điệu phi lý núp bóng “nhân quyền”

Những luận điệu phi lý núp bóng “nhân quyền”

Núp dưới danh nghĩa “nhân quyền”, một số tổ chức thiếu thiện chí với Nhà nước Việt...

Sự phù hợp giữa quyền con người của luật an ninh mạng ở Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về nhân quyền

Sự phù hợp giữa quyền con người của luật an ninh mạng ở...

Giữa luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế về quyền con người cho thấy, cả hai...

Làm gì để bảo mật các thiết bị có kết nối Internet?

Làm gì để bảo mật các thiết bị có kết nối Internet?

Sự gia tăng của các thiết bị kết nối Internet giúp cho việc liên lạc, trao đổi thông...