Tag: nhân viên y tế cơ sở

Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp "giữ chân" nhân viên y tế cơ sở

Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp "giữ chân" nhân viên...

Thành phố Hồ Chí Minh dự trù từ nay đến năm 2025, mỗi năm chi khoảng 138 tỷ đồng...