Tag: nhân viên y tế cơ sở công lập

Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế cơ sở công lập

Hà Nội quy định 3 mức hỗ trợ một lần cho nhân viên y tế...

Chiều 12/9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua...