Tag: Nhật ký COVID-19

'Nhật ký COVID-19': Khi bác sỹ gửi thông điệp chống kỳ thị người bệnh

'Nhật ký COVID-19': Khi bác sỹ gửi thông điệp chống kỳ...

Khi cuốn sách được mở bán online, 1.500 bản đã được bán hết trong vòng nửa ngày....