Tag: nhạy cảm giới

Nâng cao nhạy cảm giới trong hoạt động tố tụng tại Việt Nam trong tương lai

Nâng cao nhạy cảm giới trong hoạt động tố tụng tại Việt...

Sáng 25/11, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao (Hà Nội), hơn 100 đại biểu là các...