Tag: nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình

Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc...

Sáng ngày 26/8/2022, liên minh ba tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc...