Tag: nhóm dân số dễ bị tổn thương

Dự án hợp tác mới của Nhật Bản giúp Việt Nam hỗ trợ nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương vì COVID-19

Dự án hợp tác mới của Nhật Bản giúp Việt Nam hỗ trợ nhóm...

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Dân số Liên...