Tag: nhóm nguy cơ tử vong cao

Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ tử vong cao

Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ tử vong...

Theo công văn khẩn của Bộ Y tế, nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng...