Tag: Nhóm VK

Những Việt kiều lặng thầm xây hơn 270 cây cầu tặng quê hương

Những Việt kiều lặng thầm xây hơn 270 cây cầu tặng quê...

Với tinh thần yêu nước, luôn hướng về cội nguồn Tổ quốc, cuối năm 2003, nhóm Việt...