Tag: nhu cầu nhà ở

Phó Thủ tướng: Coi giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân là một trụ cột của chính sách an sinh xã hội

Phó Thủ tướng: Coi giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân...

Bộ Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến lược phát triển nhà...